Het Project Kasteeleiland

In de gemeente Zwijndrecht heeft bijna iedere inwoner wel eens gehoord van kasteel Develstein. Wat veel minder mensen weten, is dat de locatie van het kasteel nog bestaat. Een klein eilandje verscholen in de voortuin van het DevelsteinCollege. De plek wordt in de pauzes gebruikt door leerlingen van de school. Door zijn vierkante vorm lijkt het alsof het bij het plein van het DevelsteinCollege hoort.

Toch blijkt op de plattegrond dat het eilandje, vanwege zijn vorm, helemaal niet bij de school hoort. Het lag er zelfs veel eerder en de school is in 1977 om het eilandje heen gebouwd. Alsof het een bescherming tegen gevaren van buiten is. Als we goed kijken blijkt dat het eilandje aan enkele van de belangrijkste uitvalswegen van Zwijndrecht ligt. Een ideale locatie om in de “schijnwerpers” te zetten dus. In 2002 werd er voor het eerst gesproken over de mogelijkheden om het Develsteineilandje weer in ere te herstellen als bijzondere historische locatie. Om dit te onderzoeken werd begin 2003 de werkgroep ‘Reconstructie Kasteel Develstein’ opgericht in 2008 omgezet naar een Stichtingsvorm.

De afgelopen jaren is er al veel bereikt. Zo is er in 2003 geofysisch onderzoek gedaan naar de fundamenten van het kasteel. Op basis van dit onderzoek werd in 2005 een opgraving gedaan in opdracht van de werkgroep. De opgraving is gesponsord door Zwijndrechtse burgers en het bedrijfsleven.

In 2006 heeft de werkgroep naar aanleiding van de opgraving een tentoonstelling georganiseerd en is het boek: “Develstein, de geschiedenis van een kasteel” verschenen van Kees van der Leer.

Develstein Collage

In 2007 heeft de werkgroep het project Kasteeleiland ingeschreven voor de prijsvraag ‘Het Verhaal Verbeeld’ van de provincie Zuid-Holland.

Het voormalige kasteel Develstein is als één van de winnaars uit de bus gekomen. Een zetje in de rug voor de werkgroep kasteel Develstein, die al een aantal jaar bezig was om het kasteeleiland nieuw leven in te blazen en het om te bouwen tot een “landmark met culturele en educatieve waarde”.

In samenwerking met de opstellers van het schetsontwerp “Develstein Collage” is een definitief ontwerp gemaakt dat uiteindelijk in 2015 is gerealiseerd.

Contouren van het hoektorentje en kantelen in staal.
Luchtfoto kasteeleiland